Skip to main content

Kizomba Improver (Apr-Jun)


 • Week 6/8
  May 24, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 7/8
  May 31, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 8/8
  June 7, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm

Our Kizomba Partner Classes run on Tuesdays at (more…)


 • Week 6/8
  May 24, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 7/8
  May 31, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 8/8
  June 7, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm

Kizomba Beginner (May-Jun)


 • Week 2/4
  May 24, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 3/4
  May 31, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 4/4
  June 7, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm

Our Kizomba Partner Classes run on Tuesdays at (more…)


 • Week 2/4
  May 24, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 3/4
  May 31, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 4/4
  June 7, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm

Kizomba Improver (Jun-Aug)


 • Week 1
  June 14, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 2/8
  June 21, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 3/8
  June 28, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 4/8
  July 5, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 5/8
  July 12, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 6/8
  July 19, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 7/8
  July 26, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 8/8
  August 2, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm

Our Kizomba Partner Classes run on Tuesdays at (more…)


 • Week 1
  June 14, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 2/8
  June 21, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 3/8
  June 28, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 4/8
  July 5, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 5/8
  July 12, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 6/8
  July 19, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 7/8
  July 26, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 8/8
  August 2, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm

Kizomba Beginner (Jun-Aug)


 • Week 1
  June 14, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 2/8
  June 21, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 3/8
  June 28, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 4/8
  July 5, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 5/8
  July 12, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 6/8
  July 19, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 7/8
  July 26, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 8/8
  August 2, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm

Our Kizomba Partner Classes run on Tuesdays at (more…)


 • Week 1
  June 14, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 2/8
  June 21, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 3/8
  June 28, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 4/8
  July 5, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 5/8
  July 12, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 6/8
  July 19, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 7/8
  July 26, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 8/8
  August 2, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm