Skip to main content

NEW Rueda (May)


 • Week 3/4
  May 24, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 4/4
  May 31, 2022 - June 1, 2022
  6:30 pm

Join us on Tuesdays at 6.30pm for some (more…)


 • Week 3/4
  May 24, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 4/4
  May 31, 2022 - June 1, 2022
  6:30 pm

Cuban Salsa Beginner (Mar-May)


 • Week 7/8
  May 24, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 8/8
  May 31, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm

Beginner salsa classes run on Mondays 6.30pm (Linear), (more…)


 • Week 7/8
  May 24, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 8/8
  May 31, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm

Cuban Salsa Improver (Apr-May)


 • Week 7/8
  May 24, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 8/8
  May 31, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm

Our improver level courses run on Mondays at (more…)


 • Week 7/8
  May 24, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 8/8
  May 31, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm

Rueda (Jun)


 • Week 1
  June 7, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 2/4
  June 14, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 3/4
  June 21, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 4/4
  June 28, 2022 - June 29, 2022
  6:30 pm

Join us on Tuesdays at 6.30pm for some (more…)


 • Week 1
  June 7, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 2/4
  June 14, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 3/4
  June 21, 2022
  6:30 pm - 7:30 pm
 • Week 4/4
  June 28, 2022 - June 29, 2022
  6:30 pm

Cuban Salsa Beginner (Jun-Jul)


 • Week 1
  June 7, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 2/8
  June 14, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 3/8
  June 21, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 4/8
  June 28, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 5/8
  July 5, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 6/8
  July 12, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 7/8
  July 19, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 8/8
  July 26, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm

Beginner salsa classes run on Mondays 6.30pm (Linear), (more…)


 • Week 1
  June 7, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 2/8
  June 14, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 3/8
  June 21, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 4/8
  June 28, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 5/8
  July 5, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 6/8
  July 12, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 7/8
  July 19, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm
 • Week 8/8
  July 26, 2022
  7:30 pm - 8:30 pm

Cuban Salsa Improver (Jun-Jul)


 • Week 1
  June 7, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 2/8
  June 14, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 3/8
  June 21, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 4/8
  June 28, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 5/8
  July 5, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 6/8
  July 12, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 7/8
  July 19, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 8/8
  July 26, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm

Our improver level courses run on Mondays at (more…)


 • Week 1
  June 7, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 2/8
  June 14, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 3/8
  June 21, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 4/8
  June 28, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 5/8
  July 5, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 6/8
  July 12, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 7/8
  July 19, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm
 • Week 8/8
  July 26, 2022
  8:30 pm - 9:30 pm